0 3 min 3 yrs

Eind maart maakte het kabinet bekend voorlopig niet met nieuwe maatregelen te komen om de CO2-uitstoot te verminderen wegens de coronacrisis.

In 2019 was er veel aandacht voor het klimaat. Het leek erop dat dat maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen concreter zouden worden. De coronacrisis lijkt het proces van de overheid te vertragen. Hoe staat Nederland ervoor op gebied van duurzaam wonen nu alles even anders is?

Heeft de crisis effect op het halen van de klimaatdoelstellingen?

Al is de focus op het halen van de klimaatdoelstellingen op pauze gezet, de coronamaatregelen zorgen overal voor minder luchtvervuiling. Zo is er in Wuhan een recorddaling gemeten in CO2 uitstoot sinds de lockdown. Ook in Europa worden lege snelwegen waargenomen door thuiswerken en thuis lesgeven. In Madrid is er 14% minder verkeer gemeten in de spits terwijl de stad vorig jaar nog moeite had om de EU- richtlijnen voor luchtvervuiling te halen.

Enerzijds is dit nieuws positief, maar dit betekent natuurlijk niet dat de gemaakte duurzame plannen de ijskast in kunnen. Uiteindelijk zal er gezorgd moeten worden dat de huidige economie weer hersteld op een manier die op lange termijn duurzaam is.

Eerst de coronacrisis, daarna weer de klimaatcrisis

I&O onderzocht hoe Nederlanders staan tegenover de keuze van de overheid om de klimaatagenda even on hold te zetten. Ondanks het coronavirus blijven de zorgen over de klimaatveranderingen bij Nederlanders stijgen  (van 65% in februari naar 71% eind maart).

Echter vindt wel het grootste gedeelte van de Nederlanders (38%) dat het klimaatbeleid pas weer aan bod kan komen nadat het coronavirus is bestreden en de economie weer hersteld.

Kans om Nederland duurzamer op te bouwen

Daarnaast blijkt dat meer dan een kwart van de ondervraagden (28%) vindt dat we de coronacrisis kunnen gebruiken voor de zo noodzakelijke transitie naar een duurzamere maatschappij. Deze groep wil de opbouw en het herstel van de economie duurzaam inrichten en de aanpak verenigen met het klimaatbeleid.